JOUW MENING

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe verhalen en getuigenissen. Heb jij eerder al problemen gehad met parkeerbedrijven? Laat het ons dan weten. Je kan ons altijd contacteren met jouw …Lees meer »

SFEERSCHETS

SFEERSCHETS

De leefbaarheid is in heel wat Vlaamse steden de laatste jaren ongelooflijk verbeterd. Dat komt vooral omdat de beleidsmakers inzagen dat je koning auto maar beter bant uit de binnenstad. …Lees meer »

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Dienstvoertuigen voorzien van ingevuld “infobord” met vignet mogen gratis parkeren op elke openbare parkeerplaats. Indien geen plaats in de onmiddellijke nabijheid mag een dienstvoertuig parkeren op elke plaats waar het …Lees meer »

VOORSTEL

VOORSTEL

Jaarlijks te vernieuwen vignet, gratis of kostendekkend, geldig in gans België in combinatie met “infobord” dat ten allen tijde achter de voorruit geplaatst wordt met: – firmagegevens – gsm nummer – …Lees meer »

PARTIKULIEREN

PARTIKULIEREN

Degressieve retributies voor houders van een parkeerticket waarvan de tijd verstreken is. D.w.z. dat niet meer aangerekend wordt dan het bedrag dat zou verschuldigd zijn voor de tijd, ingaande na …Lees meer »